Tong Tong Tong Pakitong-Kitong (Alphabet Song) | Filipino Kids Song | robie317

Tong Tong Tong Pakitong-Kitong (Alphabet Song) | Filipino Kids Song | robie317


[Music] ♪ Tong, tong, tong, tong, Pakitong-kitong ♪ ♪ Crab in the sea, big and delicious ♪ ♪ So difficult to catch because it bites ♪ [Music] ♪ Tang, tang, tang, tang, Pakatang-katang ♪ ♪ Crab in the sea, big and delicious ♪ (All vowels are replaced with a) ♪ So difficult to catch because it bites ♪ (All vowels are replaced with a) [Music] ♪ Teng, teng, teng, teng, Peketeng-keteng ♪ ♪ Crab in the sea, big and delicious ♪ (All vowels are replaced with e) ♪ So difficult to catch because it bites ♪ (All vowels are replaced with e) [Music] ♪ Ting, ting, ting, ting, Pikiting-kiting ♪ ♪ Crab in the sea, big and delicious ♪ (All vowels are replaced with i) ♪ So difficult to catch because it bites ♪ (All vowels are replaced with i) [Music] ♪ Tong, tong, tong, tong, Pokotong-kotong ♪ ♪ Crab in the sea, big and delicious ♪ (All vowels are replaced with o) ♪ So difficult to catch because it bites ♪ (All vowels are replaced with o) [Music] ♪ Tung, tung, tung, tung, Pukutung-kutung ♪ ♪ Crab in the sea, big and delicious ♪ (All vowels are replaced with u) ♪ So difficult to catch because it bites ♪ (All vowels are replaced with u) [Music] ♪ Tong, tong, tong, tong, Pakitong-kitong ♪ ♪ Crab in the sea, big and delicious ♪ ♪ So difficult to catch because it bites ♪ ♪ Because it bites ♪

13 comments

 1. New version of Tong Tong Tong Pakitong-kitong. Hope you liked it guys!

  SUBSCRIBE – http://bit.ly/SubtoRobie317

  Support the channel on Patreon – https://www.patreon.com/robie317

  Tip directly via PayPal – http://bit.ly/helprobie317

 2. Ang vowel na letra ang una na natutunan ng kabataan kaya ang awiting ito ay maganda at nakatutuwang pakinggan dahil sa ang AEIOU ay isinalin sa mga unang pananalita ng sanggol tulad ng MAMA ay naging MEME kaya nagpapatulog ang sanggol ng maaga sa oras na tawagin nila ang kanilang ina nakakatuwa talaga ito.

 3. Tong Tong Tong Tong Pakitong Kitong

  Ulo mo, Sa Exam Ko
  Utok Mo Isang Bobo
  Paeskwela,
  Walang Pera
  Pulubi Ka
  At Bobo Pa

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *